Početna stranica » kultura poništavanja

kultura poništavanja

Kultura poništavanja je praksa ili tendencija masovnoga otkazivanja s ciljem izražavanja neslaganja i stvaranja pritiska na društvo. Sam pojam je …

U novije vrijeme svjedoci smo odbacivanja ili nijekanja onoga što pripada zapadnoj kulturi, civilizaciji, tradiciji, religiji… Novost je da te …