Početna stranica » george bernard shaw

george bernard shaw

Sama je po sebi jasna činjenica kako se ljudi ne rađaju kao velikani, nego takvi postaju. A velikani postaju prvenstveno …