Početna stranica » empatija

empatija

Rani razvoj djece zahtjeva posebnu pažnju roditelja. U suradnji i odnosima s drugima dijete uči kako prilagoditi emocije, i pozitivne …