Početna stranica » aktivizam

aktivizam

U novije se vrijeme na zapadu javljaju pokreti koji prerastaju u ideologije s ozbiljnim posljedicama. Imaju utjecaj u javnosti koji …