Početna stranica » Što znači „boraviti u Kristu”?

Što znači „boraviti u Kristu”?

181 pregleda

Bog želi da se svi ljudi spase. Spasenje je proces. Počinje obraćenjem i vjerom („biti u Kristu”), nastavlja se preobrazbom na sliku Kristovu (usp. Rim 8,29). Da bismo donosili plodove preobrazbe, moramo stalno boraviti, prebivati, stanovati u Kristu. „Boraviti u Kristu” znači upijati njegovu božansku snagu da bismo mogli hodati uskim putem koji vodi do svetosti, putem kojim nas Duh Sveti vodi u raj. Ako smo povezani s Isusom poput loze i trsom, ako boravimo u njemu i on u nama, onda možemo donositi plodove. Inače, bez njega ne možemo učiniti ništa (usp. Iv 15,5).

Što, dakle, kaže Riječ Božja o onima koji „borave u Kristu”?

  1. Oni donose duhovne plodove i nikada ne posrću (usp. 2 Pt 1,8-10).
  2. On slušaju Riječ Božju i drže je u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti (Lk 8,15).
  3. Oni ljube Isusa i čine sve što im on zapovjedi (usp. Iv 14,23; 1 Iv 2,6).
  4. Oni ljube svoje bližnje, prijatelje i neprijatelje (1 Iv 2,10-11).
  5. Oni se uzdaju u Boga i u njemu traže utočište i zaštitu (usp. Ps 91,1-2).
  6. Oni ne ljube „svijet” i ne žive po svjetovnom mentalitetu, gdje su najveće vrednote užitak, novac i prolazna slava (usp. 1 Iv 2,15-17).
  7. Oni ostaju čvrsti u evanđeoskoj vjeri (usp. 1 Kor 7, 24; 1 Iv 2,24).

Bog traži od nas dokaz da boravimo u Kristu, a to su dobri plodovi. Apostol Jakov kaže: „Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu” (Jak 5,7). Koji to urod, odnosno koje to plodove očekuje naš Ratar? Bog od nas očekuje plod koji proizvodi Njegov Duh. Apostol Pavao odgovara na to pitanje navodeći plodove Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost (usp. Gal 5,22). Dakle, plod ili urod koji je drag Ocu, plod Duha Svetoga, dolazi samo onda kada smo povezani s Kristom, kada boravimo u Kristu, kada živimo u Kristu, a Krist u nama. Ne možemo svojom snagom, svojim djelima proizvesti dobre plodove, nego samo s Kristom, u Kristu i po Kristu (usp. Mt 7,19-20). Kada boravimo u Kristu, kada Njegova Riječ prebiva u nama, onda donosimo plod Duha kojim se proslavlja Otac nebeski (usp. Iv 15,7-11.16). Plodova neme bez križa, bez čišćenja. Kao što se loza obrezuje i čisti s vremena na vrijeme, tako i nas Vinogradar vodi kroz (bolne) kušnje da nas pročisti da bismo donijeli više roda (usp. Iv 15,2; 1 Pt 5,10). Budimo svjesni da će nas Vinogradar osjeći od trsa, ako ne donosimo roda, ako je naš život besplodan (usp. Iv 15,2).

Plod boravka u Kristu pokazuje se u našem svakodnevnom životu, u našim riječima i djelima. Mi „boravimo u Kristu” onda ako ljubimo svoje bližnje (prijatelje i neprijatelje), ako nalazimo radost meditirajući Riječ Božju i slaveći sakramente, ako osjećamo mir u srcu u ovom nemirnom i kaotičnom svijetu. Onaj koji boravi u Kristu već ovdje na zemlji klikće od radosti neizrecive i proslavljene jer je postigao svrhu svoje vjere: spasenje duše (usp. 1 Pt 1, 8-9).

Na koncu, ponovimo. Da bismo prispjeli na nebesku gozbu Jaganjčevu nije dovoljno samo „biti u Kristu” (biti kršten, biti član Crkve, vjerovati), nego je nužno trajno „boraviti u Kristu” (donositi plodove dobrih djela uz pomoć Duha Svetoga). Zato nemojmo biti poput ludih djevica, koje su imale ugašene svjetiljke (vjeru bez djela, bez duhovnih plodova). Budimo poput mudrih djevica, koje su dočekale Krista s upaljenim svjetiljkama (s vjerom i djelima, s plodovima Duha). Otac nas nebeski poziva na vječnu svadbu svoga Sina. Dok još traje vrijeme milosti, pripremajmo svakoga dana svoje svadbeno ruho i svjetiljke (usp. Mt 25,1-13).