Početna stranica » Revije » Sveta Zemlja: Povijest spasenja i židovski narod

Sveta Zemlja: Povijest spasenja i židovski narod

Broj revije: 493
Datum: travanj 2024

Pojmom povijest spasenja izražavamo povijest iskustva Božje prisutnosti i djelovanja u čovjekovoj povijesti. Iako je cjelokupna ljudska povijest prostor Božje prisutnosti i djelovanja, za nas se kršćane fokus te prisutnosti nalazio u povijesti izraelskog naroda. A njezina se punina i vrhunac dogodila u životu Isusa iz Nazareta. U Starom zavjetu izraelski narod doživljava svoju povijest prvotno kao povijest spasenja, tj. kao iskustvo Jahve, Boga Izraelova, koji  svoj narod vodi, spašava i oslobađa. Povijest spasenja je istodobno i povijest objave: način na koji se Bog ljudima pokazuje i s njima gradi odnos. Ova je sveta povijest temelj i kršćanske vjere koja u životu Isusa iz Nazareta vidi vrhunac Božje objave i njegova zahvata u ljudskoj povijesti i povijesti spasenja. Povezanost između Starog i Novog zavjeta potvrđuje se i u činjenici da kršćani sebe vide kao Novi Izrael, kao novi Božji narod.

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99