Početna stranica » Revije » Pučko školstvo u BiH: Doprinos franjevaca

Pučko školstvo u BiH: Doprinos franjevaca

Broj revije: 487
Datum: listopad 2023

Važnost obrazovanja i školstva čini se neupitnom u suvremenom društvu, a važnosti znanja za pojedinca i društvo bili su, u neka sasvim drukčija vremena, svjesni i franjevci Bosne Srebrene. O tomu svjedoči i činjenica da se ove godine obilježava dvjestota obljetnica otvaranja prve pučke škole u BiH koju su u Tolisi otvorili upravo franjevci Bosne Srebrene – točnije fra Ilija Starčević. Osim vjersko-crkvenoga područja rada ujaci su se bavili i prosvjetno-kulturnim uzdizanjem sredine u kojoj su živjeli i djelovali. U vrijeme osmanske uprave franjevački su samostani bili jedina središta za prosvjećivanje katoličkoga puka: osim školovanja svojih kandidata, ujaci su se brinuli za opismenjavanje i daljnje školovanje katoličke pa i djece drugih konfesija. Organizirali su školsku nastavu onako kako je to u danim okolnostima bilo moguće. Iz toga i takvoga djelovanja su proizišle i prve organizirane pučke škole u BiH.

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99