Početna stranica » Revije » Naravni zakon: Sastavnica kršćanske etike

Naravni zakon: Sastavnica kršćanske etike

Broj revije: 490
Datum: siječanj 2024

Moral i etika sastavni su i neotuđivi dio kršćanskoga nauka. Jedna je od temeljnih tvrdnji katoličke moralne teologije da crkveno moralno učenje nije uređen skup samovoljnih pravila: naprotiv, ono se zasniva na univerzalnim istinama ukorijenjenim u ljudskoj naravi koje u načelu svatko može prepoznati.  Ovaj način rezoniranja, poznat i kao argument „naravnoga zakona”, pretpostavlja da su istinitost i lažnost stvarne kvalitete koje postoje u naravi stvari i koje ljudska bića mogu otkrivati putem savjesti. Usprkos suvremenom bučnom zalaganju za očuvanje vanjskog prirodnog okoliša, sama bit prirode – njezina narav i temelji – u modernom je dobu na različite načine – od biotehnologije do geoinženjeringa – stavljena pod veliki znak upitnika što se uvelike odražava i u suvremenom razumijevanju čovjekova ustrojstva i načina na koji treba živjeti svoj život.

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99