Početna stranica » Revije » Klara Asiška (1253-2003) – Plod ljubavi i siromaštva

Klara Asiška (1253-2003) – Plod ljubavi i siromaštva

Broj revije: 246
Datum: rujan 2003

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99