Početna stranica » Revije » Katolička karizmatska obnova – Žeđ za darovima Duha Svetoga

Katolička karizmatska obnova – Žeđ za darovima Duha Svetoga

Broj revije: 412/413
Datum: srpanj 2017

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99