Početna stranica » Posljednja fatimska tajna

Posljednja fatimska tajna

218 pregleda

Zavarava se onaj tko misli da je proročko poslanje Fatime završilo (papa Benedikt XVI.).

Michael Hesemann u razgovoru za mrežni portal kath.net pruža svoj osvrt na Treću fatimsku tajnu. Ovaj je mrežni portal Svjetlu riječi dao dopuštenje za prijevod i preuzimanje cjelokupnoga razgovora. Preuzet je s neznatnim ispuštanjima.

Gospodine Hesemann, Vaša nova knjiga Das letzte Geheimnis von Fatima (Posljednja fatimska tajna) Vaša je treća knjiga o poznatome marijanskom ukazanju iz 1917. godine. Postoji li tajna koja do sada nije objavljena?

Točnije rečeno, to je treća verzija moje knjige o Fatimi, jer je temeljna povijest s objavama iz 1917. godine i usudom trećega pastirčeta Lucije, koja je preminula 2005. godine, u bitnome ostala ista. U prvoj verziji naslovljenoj Geheimsache Fatima (Tajna stvar Fatima) iz 1997. godine postavio sam pitanje što bi, u tada još pod ključem držanoj „Trećoj tajni” – točnije rečeno trećemu dijelu 13. srpnja 1917. godine objavljene „Fatimske tajne” – moglo pisati, a da bi to opravdavalo njezino striktno držanje u tajnosti. A onda je, u lipnju 2000. godine, tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere, kardinal Joseph Ratzinger, po nalogu pape Ivana Pavla II., objavio „Treću tajnu” i tako sam drugom knjigom o Fatimi, Das Fatima Geheimnis (Fatimska tajna), ponajprije želio rekonstruirati povijest te „tajne” te prikazati prekrasno teološko tumačenje Kardinala koji je kasnije postao papa.

Ono je međutim obilježeno određenim optimizmom koji nas je sve na prekretnici tisućljeća ispunjavao: naime, bilo je to uvjerenje kako je obraćenjem Rusije i završetkom Hladnoga rata doista nastupilo „vrijeme mira” koje je Majka Božja obećala te kako će nas novo tisućljeće uvesti u novi zamah Crkve i ponovnu evangelizaciju Europe. Zbog toga smo i mislili kako se Treća tajna sa svojim turobnim slikama može odnositi samo na prošlost: ona zgušnjava u gotovo apokaliptičnoj slici patnju i progon Crkve od ateističkih režima 20. stoljeća, komunizma i nacizma, koji svoj vrhunac nalaze u atentatu na Papu 13. svibnja 1981. godine, a koji je od usuda viđenoga u fatimskim objavama spašen samo zahvatom Marijine majčinske ruke.

To se tumačenje međutim pokazalo neutemeljenim već 11. rujna 2001. godine kada se na obzorju pojavila jedna sasvim druga opasnost za svijet i Crkvu, a to je islam. S obzirom na to, bilo je doista sretno proviđenje što moja knjiga nije izašla iz tiska početkom 2001. godine, nego godinu dana kasnije. Tako sam mogao barem spomenuti taj novi aspekt koji se sada, petnaest godina poslije, sve jasnije ocrtava i zahtijeva sasvim novo vrednovanje „Treće tajne”, ali i izvora i komentara koji su nam od tada dostupni. Odatle sada ova nova knjiga, povodom velikoga fatimskog jubileja 2017. godine, koji takoreći označava kraj prvoga „fatimskog stoljeća”. Knjiga i dalje sadrži cjelokupnu povijest Fatime, ali je proširena svim novim spoznajama i događanjima iz proteklih šesnaest godina, među kojima ima i istinskih znakova i čudesa.

Osporavate li dakle sada tumačenje „Treće tajne” koje je kardinal Ratzinger pružio 2000. godine?

To se nikada ne bih usudio da on sam za to nije dao „zeleno svjetlo”. I to pred cijelim svijetom, kada je 2010. godine, u međuvremenu kao papa Benedikt XVI., otputovao u Fatimu. Tada je on u dva navrata – u papinskoj letjelici za tisak i u svojoj propovijedi na svečanoj misi na hodočasničkome trgu Fatime – objasnio kako se „Treća tajna” itekako odnosi i na budućnost. Doslovno je rekao kako ona ukazuje na stvarnosti koje se tiču budućnosti Crkve i koje se malo-pomalo razvijaju i očituju te kako se zavarava onaj tko misli da je proročko poslanje Fatime završilo.

Koliko je on to ozbiljno mislio vidi se i po tome što je kardinal Bertone, koji je i sam izdao intervju-knjigu o Fatimi, svoju morao revidirati. U prvome izdanju, koje je prevedeno i na njemački jezik, još je bila riječ o tome kako novinari jednostavno ne žele shvatiti kako se proročanstvo ne odnosi na budućnost, već se ispunilo u prošlosti. U drugome talijanskom izdanju te rečenice nema. Umjesto toga piše: Kao što je već mudro ustvrđeno, proročanstvo se odnosi također i na mučeništvo Crkve, kako se ono nastavlja kroz stoljeća, pa i ovo naše 21. stoljeće. Jasnije se uopće ni ne može reći ‘O, oprostite, ipak smo bili previše optimistični’. I to je tako i u redu, jer je prirodno da svako tumačenje bude uvjetovano duhom vremena kao i to da, dok biva aktualnije, svako proročanstvo zasja u novome svjetlu. Molim vas: Ako papa Benedikt XVI. sam svoje tumačenje iz 2000. godine relativizira i otvoreno stavlja na raspravu, zašto se ne bismo i mi odazvali tomu pozivu?

Vjerujete li da u Vatikanu postoji još tajni na temu Fatime, možda neki još neobjavljeni dio „Treće tajne”, kako špekuliraju talijanski, njemački i američki autori?

Ne, to je besmislica. Pa sestra Lucia je sama potvrdila kako niti postoji niti je ikada postojala ikakva druga „Treća tajna” osim one koja je objavljena 2000. godine. Ipak, ne znamo što je ona u raznim svojim pismima različitim papama osobno pisala. I njezine misli o davno objavljenome prvom i drugom dijelu tajne javnosti su postale dostupne tek posljednjih godina, nakon njezine smrti u veljači 2005. godine.

Tu mislim na njezino uvjerenje kako se tekst Marijinih poruka iz 1917. godine odnosio i na šoah i holokaust. Svi su ti do tada nepoznati detalji, koji su i kroz televizijske nastupe kardinala Bertonea i rasprave o fiktivnoj „četvrtoj tajni” izašle na vidjelo, tražili da se napiše još jedna knjiga, koja je zbog toga za trećinu opširnija od moga posljednjega djela na tu temu.

A trebalo je onda rasvijetliti i koju je ulogu Fatima imala u pontifikatu pape Benedikta XVI. i koju ona sada ima za papu Franju. Ipak je on sav svoj pontifikat stavio pod zaštitu Majke Božje Fatimske, milosnu sliku Gospe Fatimske donio je u Rim, a još prije godinu dana najavio svoj posjet fatimskomu jubileju u svibnju 2017. godine. Upravo je po njemu „Treća tajna” još jednom zadobila najveću aktualnost. Nakon Pija XII. i Ivana Pavla II. on je treći Papa kojemu se može pripisati pridjev „Fatimski Papa”.

Već ste u prve dvije knjige povukli paralele između fatimskih poruka i drugih proročanstava. Igraju li ta proročanstva i sada neku ulogu?

Više nego ikada! Sveti Ivan don Bosco i papa Pio X. također su u viđenjima vidjeli  opustošenje Vatikana i mučeništvo posljednjega pape, pri čemu ni jedan ni drugi ne daju naslutiti o kojemu bi se to papi moglo raditi. To nalazimo tek u navodnome proročanstvu o papama sv. Malahije – nitko ne zna tko je bio stvarni pisac; neki autori misle kako je to bio sv. Filip Neri – s papinskim sloganima koji su itekako točni.

Po tome bi možda papa Franjo bio posljednji rimski Papa, Petar II. Rimski, kojemu bi se ime moglo razumjeti kao upozorenje na prijeteću mučeničku smrt. Taj bi papa trebao vladati u vrijeme posljednjega (ili: ‘najgorega’) progona Crkve, i to pod mnogim nevoljama. Ima govora čak i o razaranju grada na sedam brežuljaka – pod čime se misli na Rim.

Mi naravno ne znamo treba li takve riječi uzimati ozbiljno. Ali barem bi nas trebale potaknuti da za Papu više molimo, kako on uvijek iznova za time izražava želju. Činjenica je pak kako se samo 2015. godine broj ubijenih kršćana zbog vjere diljem svijeta u odnosu na prethodnu godinu udvostručio, kako nam prenosi kršćansko dobrotvorno društvo Open Doors u svome godišnjem izvješću za siječanj 2016. godine. Preko 100 milijuna kršćana danas je ugroženo, potlačeno, maltretirano i diskriminirano. Islamska država ne ostavlja nikakve sumnje u to kako je njezin krajnji cilj Rim u kojemu su sigurnosne mjere kakve dosada nismo vidjeli ni neposredno nakon 11. rujna. Sve to stvara popriličnu nervozu. I upravo je radi toga tim važnije i hitnije fatimskim se pozivima na molitvu i pokoru odazvati. Jer samo to može spriječiti prorečene događaje.

(…)


Cijeli razgovor s povjesničarem i spisateljem Michaelom Hesemannom pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš preplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i pretplata@svjetlorijeci.