Početna stranica » Otvoreni novome vremenu

Otvoreni novome vremenu

150 pregleda

Gotovo pet desetljeća Hrvatska katolička misija (HKM) u Londonu pastoralno skrbi o Hrvatima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Naša Misija čuva i njeguje vezu s domovinom, hrvatski jezik, kulturu, identitet i običaje te unaprjeđuje čuvanje i promicanje etničkoga, kulturnoga i jezičnoga identiteta tamošnjih Hrvata katolika.

Prvi misionari bili su dominikanci: o. Franjo Marunica (1969. – 1975.) i o. Dobroslav Ljubić (1971. – 1974.). Nakon njih pastoralnu brigu vode svećenici Zagrebačke nadbiskupije: vlč. Vinko Kanižaj (1975. – 1983.) i vlč. Drago Berišić (1983. – 2007.) nakon kojih je od 1. listopada 2007. godine vođenje misije preuzeo fra Ljubomir Šimunović, član Franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem Splitu. Jedno vrijeme u Misiji su djelovale i sestre Kćeri Božje ljubavi.

Danas u Velikoj Britaniji živi i boravi oko 4000 Hrvata, od kojih oko 2000 u Londonu. Svjesna je potrebe zdrave integracije, ali i opasnosti čiste asimilacije u britansko društvo. Koliko god između Hrvata i drugih narodnosnih skupina postojale kulturološke i druge razlike, sve više živimo u „globalnom selu”. Stoga pastoralna skrb u našoj zajednici nastoji biti usmjerena čovjeku pojedincu u njegovoj stvarnosti. Osobitost vođenja relativno male hrvatske katoličke zajednice kao što je ova u Londonu jest potreba i prigoda za osobnim susretanjem. Premda je ova mala zajednica u opasnosti zbog maloga broja vjernika, omogućena joj je dobra komunikacijska povezanost, a osobni kontakt s vjernicima ostavlja traga u njihovim srcima i životima.

U svrhu podizanja svjesnosti o djelovanju HKM London kao i povezanosti zajednice pokrenuta je i održavana uspješna misijska Facebook stranica HKM London, koja je u pastoralnom djelovanju otvorila novu dimenziju povezanosti. A dvojezičnim godišnjim časopisom Most – The Bridge u obliku pisane riječi promiču se hrvatski jezik, kultura i običaji, u težnji da budemo most i susretište hrvatske i engleske kulture. Ovaj godišnjak objavljuje se za Božić, dok se svakoga tjedna priprema pastoralni listić.

Londonski Hrvati

Hrvatski su useljenici mahom visoko obrazovani i u Ujedinjenom Kraljevstvu su se našli zbog potrebe, ambicije ili bolje afirmacije svojih sposobnosti. Zadnjih godina sve je veći protok nestalnih useljenika, posebno studenata i profesionalaca iz Hrvatske kao i Hrvata katolika iz Bosne i Hercegovine koji i izvan domovine imaju potrebu za živom crkvenom zajednicom. Nerijetko se događa da mladi Hrvati, kao i cijele obitelji, iz drugih zemalja (od Njemačke do Australije) završavaju u Londonu.

Uz poslovne ljude, financijske i informatičke stručnjake, radnike, medicinske djelatnike, nemali je broj studenata kako na redovnom studiju tako i na specijalizaciji. Redovito se održavaju godišnja duhovna obnova i različite proslave i okupljanja. Onima koji se nađu u nekoj neprilici ili nevolji pruža se pomoć prema mogućnostima.

Uz osobne susrete redovita je praksa pohoda obitelji i pojedinaca kako u Londonu tako i izvan njega. Redovito je sudjelovanje na sastancima etničkih misionara, kao i dekanatskim susretima, te subotnje ispovijedanje u westminsterskoj katedrali, a po potrebi pomaganje u lokalnoj župi. Redovito se održava godišnja sjednica povjerenstva Croatian Church Trust (pod čijim je imenom Misija službeno registrirana). Uspostavljena je dobra suradnja s veleposlanikom kao i osobljem Hrvatskoga veleposlanstva u Londonu. Redovito se održava godišnja duhovna obnova, kao i različite proslave i okupljanja. Zadnjih godina učinjeni su iskoraci u pastoralnoj brizi za Hrvate izvan Londona, i to ne samo u virtualnom internetskom prostoru, pa Misija djelovanjem nadrasta London i povezuje dobar dio hrvatskih katoličkih vjernika u Ujedinjenom Kraljevstvu.