Početna stranica » Nekoliko pravila kako spasiti dušu svoga djeteta

Nekoliko pravila kako spasiti dušu svoga djeteta

145 pregleda

Vašoj djeci potreban je uzor, a najbliži primjer ste im vi sami. Roditeljstvo je cjeloživotni poziv, stoga u nastavku donosimo nekoliko smjernica koje će vam pomoći odgojiti dijete za vječnost:

1.      Najbolja škola jest roditeljski primjer. Stoga morate biti dobri vjernici!

2.      Tko želi drugoga odgajati, mora i sam biti odgojen. Stoga dogonite i sami sebe! Dobro pazite na slijedeće točke!

3.      Živite vjerskim životom! To znači: mis­lite krš­ćanski, vladajte se krš­ćanski i govorite krš­ćanski! Bez toga će djeca smatrati da je vjera samo za djecu, a ne i za odrasle.

4.      Vas dvoje: otac i majka – morate se međusobno ljubiti i dobro se slagati. Vaše eventualne razmirice djeca neka ne čuju. Naša vjera je ljubav, neka i vaša djeca to na vama vide!

5.      Obdržavajte sve zapovijedi Božje i crk­vene. Sve je tu povezano: ako jednu zabacite, sve ste zabacili i tako djeci dali primjer da se i oni ne drže zapovijedi.

6.      U svakom djetetu ima plemenitih svoj­stava. Ne dopustite da ono što je u vašem djetetu plemenito zakržlja. Plemenito razvijajte, a mane suzbijajte! Odgajajte karakter svoga djeteta!

7.      Osigurajte svojoj djeci krš­ćanski odgoj! Čestitu pripravu za Prvu svetu pričest i ispovijed! Solidnu pripravu za svetu krizmu! Dobru pouku u katekizmu i vjerskim istinama! Znajte: naša je vjera razumno služenje Bogu. Čim prestane biti razumno, prestat će biti i služenje!

8.      Naučite ih Bogu se moliti! Njegujte za­jedničku obiteljsku molitvu! Nijedan dan bez mo­litve! Ako vam se žuri neka je molitva kratka, samo neka me bude posve bez nje.

9.      Nedjeljom pokažite svojim primjerom kako se opslužuje treća zapovijed Božja.

10.  Bar pokatkad pristupite zajedno s dje­com k svetim sakramentima ispovijedi i pričes­ti. Tako se duše roditelja i djece povezuju Božjim vezom.

11.  Pazite što vam djeca čitaju, gledaju i slušaju! Ako im ne možete svaku vjersku sumnju i prigovor riješiti vi sami, pošaljete ih kojem sve­ćeniku, koji će to znati!

12.  Pazite s kim vam se djeca druže! Po­kvareni drug može više pokvariti i štete nanijeti nego što ćete vi za godinu dana popraviti.

13.  Posebno se čuvajte psovke! Djeca ne vjeruju da otac išta drži do Boga, ako ga čuju da psuje!