Početna stranica » Bonton ponašanja prema osobama s invalidnošću

Bonton ponašanja prema osobama s invalidnošću

131 pregleda

Sugestije za pravilno ponašanje radi bolje komunikacije s invalidnim osobama

Najosnovnije? Usredotočite se na osobu, a ne na njezinu invalidnost!

Pristojno je rukovati se sa osobom s invalidnošću, pa čak i kad osoba ima ograničene mogućnosti pokreta ruke ili koristi protezu ili je slijepa.

Prije nego priskočite u pomoć, uvijek upitajte osobu s invalidnošću da li želi Vašu pomoć. Možda pomoć nije potrebna, ili je nepoželjna.

Nemojte se vješati ili naslanjati na nečije ortopedsko pomagalo (kolica, hodalica, štake, štap). Pomagala su dio nečije osobnosti, pa ih se ne smije tresti, naslanjati se na njih, itd.

Govorite izravno osobi s invalidnošću, ne nekome pokraj, kao da ta osoba ne postoji. Osobito kada su u pitanju slijepe i osobe oštećenoga sluha.

Ako će razgovor trajati više od nekoliko minuta s osobom u invalidskim kolicima, sjednite, kako biste došli u istu visinu očiju. Obje strane bit će pošteđene ukočena vrata!

Nemojte ponižavati ili ponašati se zaštitnički prema osobi s invalidnošću time što ćete je tapšati po ramenima ili glavi.

Kada nekome objašnjavate put, mislite na stvari kao što su udaljenost, gdje su udubljeni nogostupi ili postavljene rampe, vremenski uvjeti i fizičke prepreke koje mogu ometati kretanje osoba s invalidnošću.

Nemojte obeshrabrivati djecu u postavljanju pitanja osobi s invalidnošću o njezinim ortopedskim pomagalima (kolica, hodalice, štake, proteze, štapovi). Otvoren razgovor pomaže u premošćivanju predrasudâ koje proistječu iz strahova ili zabluda.

Kada se osoba koja koristi kolica prebaci iz njih u automobil ili na stolicu, klupu, WC školjku, krevet i slično, nemojte micati kolica izvan njezina dohvata. Ako se ipak moraju maknuti iz nekog razloga, pitajte za mišljenje osobu koja koristi kolica. Isto se odnosi i na osobe koje koriste hodalice i štake!

U redu je koristiti izraze kao: hodati pokraj ili idemo se prošetati kad razgovarate s osobom u kolicima. Ona to shvaća kao izražavanje zamisli o kretanju u istom smjeru.

Ljudi koji koriste kolica različitih su fizičkih mogućnosti. Neke osobe koje koriste kolica mogu hodati uz pomoć štaka ili drugih ljudi na kraće udaljenosti. Oni koriste kolica jer im ona pomažu u očuvanju snage i za učinkovitije kretanje na udaljenostima.

Nemojte misliti o ljudima s ortopedskim pomagalima kao o bolesnicima. Ortopedska pomagala su oblik pomoći osobama u prilagođivanju ili za kompenzaciju funkcija oštećenih organa za kretanje. Oštećenja mogu nastati i bez pojave zaraznih ili drugih bolesti. Neki od razloga korištenja ortopedskih pomagala mogu biti: oštećenje kičmene moždine, moždani udar, amputacija, mišićna distrofija, cerebralna paraliza, skleroza multipleks, dječja paraliza, bolesti srca, teži oblici reumatičnih pojava i još mnogo drugih uzroka pri oštećenju organa za kretanja.

Pazite na svoje predrasude! Nemojte misliti kako je upotreba ortopedskih pomagala tragedija. Kad su invalidska kolica dobro opremljena i odabrana, ona zapravo mogu značiti slobodu koja pruža korisniku mogućnost slobodnog kretanja i punog angažmana u životu.

Razgovarajte normalno, koristeći svakodnevne izraze, kao što su: Vidimo se; pozdravljam, trčim dalje; čujemo se; te druge izraze, bez obzira na vrstu invalidnosti osobe s kojom razgovarate.

Ako razgovarate s osobom koja ima poremećaj govora, pa nešto niste razumjeli, ne pravite se da ste razumjeli, nego zamolite tu osobu da vam ponovi.

Kada razgovarate s osobom oštećenoga sluha, izravno joj se okrenite, ne povisujte glas, i ne govorite joj u uho. Ta osoba će razumjeti vaše izraze lica, čitati s usana ili koristiti pomoćnika da joj Vaše riječi prenese internacionalnim ručnim znacima. Možete koristiti i pisanje teksta ako situacija to dopušta.

U prometu posebno poštujte vozače osobe s invalidnošću, koje na svom vozilu imaju istaknutu međunarodnu oznaku, tako što ćete povećati razmak, smanjiti brzinu i povećati oprez, jer većina osoba s invalidnošću su dobri vozači, ali s neznatno sporijim reagiranjem jer su im komande ručne.

U javnim prijevoznim sredstvima ne koristite mjesta označena za osobe s invalidnošću, a kada su takva mjesta zauzeta, ponudite svoje. Pomozite pri ulasku i izlasku iz sredstava javnoga prijevoza.

Ne zaboravite da osobe s invalidnošću imaju prednost u javnim ustanovama i svim drugim mjestima.

Nemojte maziti pse vodiče ili duge životinje koje pomažu osobama s invalidnošću. One rade.