Početna stranica » Arhiva za Iz Oporuke sv. Franje Asiškoga
Autor:

Iz Oporuke sv. Franje Asiškoga

Gospodin ovako dade meni bratu Franji da počnem činiti pokoru: dok naime bijah u grijesima, bilo mi je odveć gorko …