Početna stranica » Arhiva za Ana i Otto Raffai
Autor:

Ana i Otto Raffai

U svom članku Ekumenizam i ekumenska teologija na prekretnici, razmišljajući o trenutno sporom napredovanju ekumenizma, katolički teolog Thomas Bremer zaključuje: …