Početna stranica » 11 najčešćih pitanja o Djevici Mariji

11 najčešćih pitanja o Djevici Mariji

268 pregleda

Sa željom da olakša razumijevanje crkvenih učenja o Djevici Mariji, Dr. Robert Fastiggi, profesor teologije u sjemeništu Sacred Heart Major Seminary u Detroitu i predsjednik Mariološkog društva Amerike, napisao je odgovore na 11 najčešćih pitanja koja ljudi postavljaju o Djevici Mariji.

1. Zašto katolici toliko pažnje posvećuju Mariji?

Blažena Majka Terezija iz Kolkate dala je jednostavan, a jezgrovit odgovor na ovo pitanje: „Nema Marije, nema Isusa.” 

Sveti Pavao piše u poslanici Galaćanima „Ali, kad se ispunilo vrijeme, posla Bog svoga Sina, rođena od žene, podređena Zakonu” (4,4). To znači da je žena po imenu Marija – majka utjelovljene Božje riječi – u samom središtu povijesti spasenja.

Sveti Toma Akvinski je učio da je Bog, u svojoj svemogućoj moći, mogao obnoviti ljudsku narav na mnogo različitih načina, ali nas je odlučio otkupiti utjelovljenjem Blažene Djevice Marije. Ako nas je Bog slobodno odlučio otkupiti „rođenjem od žene”, onda nužno slijedi da je ova žena, Marija, središnja u njegovu planu spasenja. Blaženi papa Pavao VI., u svojoj propovijedi od 24. travnja 1970. u marijanskom svetištu Gospe od Bonarie u Cagliariju na Sardiniji, lijepo je to rekao: „Ako želimo biti kršćani, moramo biti i Marijani – tj. moramo prepoznati bitnu, vitalnu, providonosnu vezu koja spaja Gospu s Isusom i koja nam otvara put koji nas vodi k Njemu.”

2. Kako katolici mogu vjerovati da je Marija začeta bez istočnog grijeha, kada u poslanici Rimljanima piše da su „svi sagriješili i udaljeni od Božje slave.” (3,23)?

Dogma o Marijinu obilju milosti od trenutka njezina začeća svoju potporu nalazi u pozdravu anđela u Evanđelju po Luki (1,28), gdje se o Mariji govori kao o onoj koja je „puna milosti” (grč. kekaritomene) što znači „ona koja je bila i nastavlja biti ‘milovana’ od Boga”. Budući da je Isus u potpunosti čovjek, ali bez grijeha, bilo je potrebno da svoju ljudsku narav uzme od onoga koji je „milosti pun” i time slobodan od svakog grijeha (izvornog, kao i osobnog).

3. Štuju li katolici Mariju?

Prema katoličkom učenju, zabranjeno je štovanje bilo kojeg stvorenja „Nijedan se, naime, stvor nikada ne može staviti na istu razinu s utjelovljenom Riječi i Otkupiteljem” (Lumen Gentium, br. 62). Tijekom Drugog Nicejskog sabora 787. godine napravljena je jasna razlika između štovanja Boga i poštovanja (često zvano dulia) koje se može iskazati Mariji, anđelima, svecima i svetim slikama. Budući da je Marija „Kraljica svetaca” i „Kraljica anđela”, njoj se može pripisati visoko štovanje (hiperdulia), ali ona nikada ne može primiti štovanje dužno samo Bogu.

4. Zašto katolici Mariju zovu Majkom Božjom? Kako je Bog mogao imati majku?

Zato što je ona majka Utjelovljene Riječi – koja je božanska. Brojni spisi identificiraju Mariju kao Isusovu majku (Iv 2,1; Mt 1,18; 2,11; 12,46). Budući da je Isus Bog (usp. Iv 1,1), Marija mora biti prepoznata kao ona koja je rodila Boga u svojoj utrobi. Marija, naravno, nije majka Trojstva ili Isusove božanske naravi, ali je dijete koje je začela i rodila bilo utjelovljenje Riječi Božje. Vjerovanje u Mariju kao Majku Božju je svečana dogma Katoličke Crkve proglašena na saboru u Efezu 431. godine.

5. Zašto je plava boja povezana s Marijom?

U antičkom svijetu, plava boja je bila povezana s kraljevskom obitelji. U bizantskoj umjetnosti, oko 500. godine, Mariju su počeli prikazivati u tamnoplavom plaštu da bi se označilo njeno kraljevsko dostojanstvo. Povezanost Marije s plavom bojom proširila se potom dalje na Zapad i nastavila se kroz stoljeća.

6. Koliko je godina Marija imala kada je rodila Isusa?

Ne postoji pouzdana informacija o Marijinim godinama u kojima je rodila Isusa. Veliki isusovac Francisco Suárez (1548. – 1617.), koji se smatra ocem sustavne mariologije, u svom djelu  „O otajstvima Kristova života” spominje da je dominikanski teolog Cajetan vjerovao da je Marija imala između 19. i 24. godine kada je začela Isusa.

7. Ako Novi zavjet spominje Isusovu braću i sestre, zašto katolici vjeruju da je Marija ostala zauvijek djevica?

Nigdje se u Novom zavjetu Isusovi „braća i sestre” ne identificiraju kao sinovi ili kćeri Marije, njegove majke. Prema starozavjetnoj upotrebi, bliski rođaci se također nazivaju „braća ili sestre”, pa otud i spominjanje Isusove braće i sestara.

8. Zašto se katolici mole Mariji, kada se mogu izravno obratiti Bogu?

Katolici se, naravno, mogu moliti izravno Bogu, Presvetom Trojstvu. Međutim, Drugi vatikanski sabor je priznao „blisku i neraskidivu vezu” koja povezuje Mariju s njezinim božanskim sinom (Lumen Gentium, br. 53). Molitve Mariji zbližavaju nas s Isusom. Kao što sv. Ljudevit Montfortski poučava u Pravoj pobožnosti Mariji, Marija je „najsigurniji, najlakši, najkraći i najsavršeniji način približavanja Isusu”. Isusovac otac Francisco Suárez objasnio je da se trebamo moliti Mariji „kako bi njeno dostojanstvo kao zagovornika nadoknadilo naše nedostatke”.

9. Ako je Marija toliko važna, zašto Biblija tako malo govori o njoj?

Marijina se važnost ne mjeri samo brojem biblijskih citata, već njezinom središnjom ulogom u biblijskoj objavi. U svojoj enciklici Redemptoris Mater („Majka Otkupitelja”) iz 1987. godine, sveti Ivan Pavao II. ukazuje na „otajstvo te ‘žene’ koja, od prvih poglavlja Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja, prati otkrivenje Božjeg spasonosnog plana za čovječanstvo”. Isto tako, u svom apostolskom pismu iz 1988. Mulieris Dignitatem („O dostojanstvu i pozivu žene”), Ivan Pavao II. primjećuje da, budući da Utjelovljenje „sačinjava kulminaciju i konačnu točku Božje samoobjave čovječanstvu (…), žena se nalazi u središtu ovog spasonosnog događaja.” Marija, majka Utjelovljene Riječi, bitna je za Božji plan spasenja jer je Isus vrhunac povijesti spasenja.

10. Koliko dugo je Marija živjela prije uznesenja na nebo?

Kada je papa Pio XII. definirao dogmu o Marijinu uznesenju 1950. godine, namjerno je ostavio otvorenim pitanje je li ona umrla prije svog uznesenja na nebo. O tome koliko je dugo Marija živjela nakon uzašašća našega Gospodina, mišljenja su različita. Sveta Brigita Švedska vjerovala je da je u pitanju 14 godina, bl. Ana Katarina Emerih smatrala je da se radi o 13 godina, a Marija od Isusa Agredska spominje period od 21 godine.

11. Što su marijanska ukazanja i kako Crkva može odlučiti jesu li istinita?

Marijanska ukazanja, klasificirana kao takozvana privatna objava, usmjerena su na otkrivenja božanske stvarnosti u nekom povijesnom razdoblju. Sadržaj marijanskih ukazanja obično se svodi na poziv za obraćenje, pokajanje ili molitvu. Marijanska ukazanja može istražiti i odobriti mjesni biskup, a u nekim slučajevima istragu preuzima i vodi Sveta Stolica. 

Godine 1978. Pavao VI. odobrio je dokument Kongregacije za nauk vjere koji navodi kriterije za utvrđivanje istinitosti ukazanja među kojima su: usklađenost primljenih poruka s katoličkim naukom, vjerodostojnost ljudi koji doživljavaju ukazanja te znakovi nadnaravnog.