Početna stranica » Životopis

Životopis

162 pregleda

Životopis je kratak prikaz nečijega života, obrazovanja, sposobnosti i stručnih kvalifikacija i sastavni je dio dokumentacije potrebne prilikom apliciranja za posao. Osim pojma životopis sinonimno se koriste i pojmovi: biografija, curriculum vitae ili kraće CV te resume.

S obzirom da je u formalnom poslovnom komuniciranju životopis ono što Vas predstavlja potencijalnom poslodavcu i ono što Vas mora izdvojiti iz mnoštva drugih kandidata koji apliciraju za isti posao kao i Vi, vrlo je važno da Vas prikaže u najboljem mogućem izdanju.

Kako biste postigli taj cilj, Vaš životopis mora biti jezgrovit i dobro strukturiran.

Iako ne postoji jedinstven format i stil pisanja, važno je naglasiti da postoje određena pravila koja biste prilikom pisanja Vašeg životopisa trebali primijeniti.

Prije svega, životopis ne bi trebao biti duži od dvije A4 stranice i uglavnom je poželjno da bude tiskan na bijelom papiru. Informacije trebaju biti navedene kronološki i prema značaju. Font koji koristite ne smije biti nečitak, a veličina slova ne bi trebala biti ni prevelika niti premala. Izbjegavajte podcrtavanje ili ispisivanje čitavih rečenica velikim ili podebljanim (bold) slovima: to otežava čitljivost dokumenta. Također, važno je da u životopisu nemate gramatičke i pravopisne greške te tipfelere jer su oni nerijetko neoprostivi i diskvalificirajući.

Poželjno je da životopis koji šaljete elektronskom poštom bude u .jpg formatu kako biste onima koji ga primaju otežali slučajnu ili namjernu izmjenu Vaših podatka.

Prema usvojenim standardima, biografija treba sadržavati sljedeće cjeline koje trebaju biti jasno odvojene:

  • osobni podaci
  • obrazovanje i osposobljavanje
  • radno iskustvo
  • osobne vještine i kompetencije (jezici, društvene, organizacijske, tehničke, računalne, umjetničke i ostale vještine i kompetencije)

Osobni podaci

Vaš životopis treba početi cjelinom koja sadrži vaše osnovne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu. Navodeći adresu nemojte zaboraviti brojčanu oznaku zemlje, posebno ukoliko životopis šaljete u inozemstvo. Također, poželjno je i da navedete Vaš telefonski broj u međunarodnom obliku te da ispred međunarodnog pozivnog broja unesete znak + (bez razmaka iza znaka) čime se ukazuje da se treba dodati prefiks za međunarodne pozive.

Osim spomenutoga, možete navesti i Vaš spol, državljanstvo, datum rođenja te bračno stanje, ukoliko smatrate da Vam ovi podaci idu u prilog. S desne strane, ako želite i ukoliko poslodavac zahtijeva, možete u životopis unijeti i Vašu fotografiju manjih dimenzija na kojoj izgledate profesionalno.

Obrazovanje i osposobljavanje

U cjelini Vašeg životopisa koja se odnosi na (formalno) obrazovanje potrebno je navesti: srednju školu, fakultet, postdiplomski studij i specijalizaciju s točnim nazivom institucija, mjesta i vremenskog razdoblja pohađanja, kao i diplomu koju posjedujete. Pri tome pozornost obratite na to da redoslijed treba biti kronološki, počevši od najskorijeg.

Ako ste ostvarili reprezentativan prosjek, dobili određene stipendije ili priznanja, možete i to navesti.Ukoliko vam je radno iskustvo jači adut, onda ga navedite prije obrazovanja.

Radno iskustvo

U okviru radnog iskustva navedite kompanije ili institucije u kojima ste radili s podacima o razdoblju zaposlenja, poziciji i dužnostima koje ste obavljali te vještinama i sposobnostima koje ste stekli, počevši od najnovijega radnog iskustva. Također, možete navesti informacije o radnom iskustvu koje ste stekli volontirajući ili stažirajući, posebno ako su Vam stečena iskustva potrebna za novu poslovnom poziciju.

Osobne vještine i kompetencije

Ovaj dio životopisa posvećen je vještinama i kompetencijama stečenima tijekom života i karijere, ali ne nužno obuhvaćenim formalnim svjedodžbama i diplomama: jezici, društvene, organizacijske, tehničke, računalne, umjetničke i ostale vještine i kompetencije.

Njihovo navođenje omogućava da opišete vještine i kompetencije koje ste stekli kako tijekom obrazovanja i osposobljavanja (tijekom školovanja) tako i na seminarima ili tijekom trajnog profesionalnog usavršavanja te na neformalni način (tijekom aktivnosti povezanih s vašim zanimanjem ili u slobodno vrijeme). Također, navedite i organizatora te mjesto i razdoblje trajanja Vašeg obrazovanja ili osposobljavanja. S obzirom da su osobne vještine i kompetencije različite u ovisnosti od pojedinca ili pak njihovo navođenje ovisi o zahtjevu poslodavca nije uvijek moguće i potrebno sve ih navoditi.

U nastavku slijedi njihov prikaz te kratki opis onoga što one podrazumijevaju, a Vi prilikom pisanja Vašega životopisa navedite i ukratko opišite ono što smatrate relevantnim za željeno radno mjesto za koje aplicirate, navodeći pri tome u kojem kontekstu su stečene Vaše vještine i kompetencije (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.) te imate li dokument kojim to možete potvrditi. Također, navedite i organizatora te mjesto i razdoblje trajanja.

Znanje stranih jezika
U ovom dijeli navedite svoje vještine i kompetencije u stranim jezicima. Koristite ljestvicu za samoprocjenu koju ju je osmislilo Vijeće Europe kako bi ljudima pomoglo pri samoprocjeni razine razumijevanja, govora i pisanja na stranom jeziku.

Društvene vještine i kompetencije
Društvene vještine i kompetencije se odnose na život i rad s drugim ljudima na mjestima gdje je važna komunikacija i u situacijama gdje je nužan timski rad (primjerice, u kulturi i sportu, u multikulturalnim sredinama).

Organizacijske vještine i kompetencije
Organizacijske vještine i kompetencije se odnose na koordiniranje i administriranje ljudi, projekata i financijskih sredstava; na poslu, u dobrovoljnom radu te kod kuće itd. (rukovođenje, smisao za organizaciju, iskustva u vođenju projekata i timova..)

Tehničke vještine i kompetencije
Tehničke vještine i kompetencije se odnose na stručno rukovanje specifičnom vrstom opreme, strojeva itd. različitih od računala ili na tehničke vještine i kompetencije na specijaliziranim područjima (proizvodnja, zdravstvo, bankarstvo itd.).

Računalne vještine i kompetencije
Računalne vještine i kompetencije se odnose na obradu teksta i druge aplikacije, pretraživanje baza podataka, napredne vještine (programiranje itd.). Unutar znanja rada na računaru navedite sve programe koje znate koristiti (npr. Word, Excel, Power Point itd.), kao i razinu vašeg znanja (početna, srednja, napredna ili stručna razina) te u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Također, navedite imate li dokument kojim dokazujete Vaše računalne vještine i kompetencije. Znanje rada na računarima je danas obavezna vještina koju svi poslodavci traže te, ukoliko ne posjedujete znanje rada na računaru, nužno je da ga što prije steknete.

Umjetničke vještine i kompetencije
U ovom odjeljku navedite svoje značajne umjetničke vještine i kompetencije (glazba; pisanje; dizajn itd.). Također, kao i za računalne vještine i kompetencije, poželjno je da navedete u kojem kontekstu su stečene.

Vozačka dozvola
Posjedovanje vozačke dozvole uglavnom se izdvaja u poseban mali odjeljak u kojem navodite  posjedujete li ju ili ne te, ako ju posjedujete, za koju kategoriju vozila. Iznimno, ukoliko poslodavac zahtijeva, nekada je potrebno navesti i datum kada ste stekli vozačku dozvolu (radi okvirne procjene Vašeg iskustva).

Navodeći prethodno spomenute vještine i kompetencije, Vi se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna kontinuirano učiti i  dodatno se usavršavati. Pri tome na umu imajte relevantnost podataka koje navodite i nemojte pretjerivati, navoditi nepotrebne ili, što je još gore, lažne podatke, jer je svaka riječ Vašeg životopisa podložna provjeri. Nitko neće uposliti nekoga tko se predstavlja lažno ili navodi nevažne informacije. Zbog toga je nužno da svoj životopis prilagodite natječajima i potrebama radnog mjesta za koje aplicirate. Kako biste to uspješno uradili važno je dobro istražiti sve činjenice u vezi sa tvrtkom/pojedincem na čiji natječaj aplicirate. To će Vam omogućiti da istaknete osobne kvalifikacije koje se najbolje podudaraju sa zahtjevima za željeno radno mjesto. Zapamtite i da su ovo samo neki standardni dijelovi koje životopis treba sadržavati te da imate mogućnost kreirati ga u skladu s Vašom osobnošću, interesima, zahtjevima poslodavca te profesiji (životopis jednog umjetnika bi mogao i trebao razlikovati se od životopisa nekog inženjera jer i samo profesionalno određenje nosi određene karakteristike, omogućava manje ili više izražajne slobode i sl.).

Na kraju, kreirajte Vaš životopis tako da on ima Vaš osobni pečat te da Vas na suptilan način izdvaja i razlikuje od drugih ljudi, odnosno da bude jedinstven baš kao i Vi.