trag

Dobro je ostaviti dobar trag. I mi danas prolazimo mnogim putovima – materijalnim i duhovnim – jer su, u svoje …