potvrda

Najprije o nazivima. Riječ „krizma” naziv je za sveto ulje, koje biskup blagoslovi na Veliki četvrtak svake godine. Tim svetim …