passum

Povjesničari vjeruju da je, poput većine vina koja su se konzumirala tijekom antike, vino koje su pili na Posljednjoj večeri …