padova

Normalno je da ljudi zaboravljaju. Ta kako bismo živjeli kada bismo sve pamtili?! Ali da se zaboravi događaj o kome …