mirogoj

Nekome se može činiti morbidno, ali veoma volim šetnje grobljem. Moje prvo sjećanje na groblje seže u petu ili šestu …