Početna stranica » materijalizam

materijalizam

Svima su usta puna slobode, a nikad ljudi nisu bili manje slobodni. Sloboda u govoru, ponašanju, odijevanju, življenju, odlučivanju… Je …

Za suvremene kršćane na Zapadu pokora kao da je postala čista apstrakcija bez stvarnoga sadržaja. Na sam spomen reagira se …