Početna stranica » kapelica

kapelica

Pričala mi je kako je sveta Tereza od Lisieuxa patila od sličnih tegoba koje su mene mučile – tjeskoba, melankoličnost, …

Katolička crkva obuhvaća bogatu, raznoliku lepezu duhovnih i arhitektonskih tradicija i izričaja. Sastoji se od 24 autonomne crkve u međusobnom zajedništvu (jedna zapadna crkva …