idiomi

Idiomi su ustaljeni izrazi ili frazeologizmi kojima se služimo kako bismo što slikovitije objasnili nešto. Kako biste u svakodnevnom govoru …