hum

Ako gledamo po nekim srednjovjekovnim mjerilima, Hum bi mogao biti grad budući da je opasan starim kamenim zidom koji se …