himan

Četvrta kitica Himna govori o djelovanju Duha u pojedinom vjerniku. Dok prva kitica ističe kako Duh stvara i uređuje svemir, …