čaj

U našem narodu ima mnogo naziva za ovu biljku, a ja ću ovdje navesti samo neka imena: džigeričnjak, kudravac, lisac, …