Početna stranica » Što znači „biti u Kristu”?

Što znači „biti u Kristu”?

314 pregleda

U Bibliji se često spominju dva slična izraza o našem kršćanskom životu: biti u Kristu i boraviti (ostati) u Kristu. Iako su slični, ovi se izrazi i razlikuju. Da bismo mogli boraviti u Kristu i donositi plodove (usp. Iv 15,5), prije toga moramo biti povezani s Kristom, biti u Kristu (usp. Ef 1,3-14). Na vjeronauku učimo da po vjeri i sakramentima postajemo djeca Božja, braća i sestre u Kristu, članovi Crkve itd. Što još Riječ Božja kaže o našem kršćanskom dostojanstvu? Što još znači „biti u Kristu”?

 

 1. U Kristu, pomireni smo s Bogom (usp. 2 Kor 5,18).
 2. U Kristu, postali smo novo stvorenje (usp. 2 Kor 5,17; Ef 2,10; Gal 6,15).
 3. U Kristu, umrli smo grijehu i živimo u Bogu (usp. Iv 8, 32.36; Rim 6,11; Ef 2,5).
 4. U Kristu, slobodni smo od osude, dok živimo i hodimo u Duhu (usp. Rim 8,1-2).
 5. U Kristu, djeca se Božja zovemo i jesmo (usp. Gal 3,26; 1 Iv 3,1).
 6. U Kristu, imamo vječno spasenje (usp. 2 Tim 2,10).
 7. U Kristu, sva su Božja obećanja ostvariva za nas (usp. 2 Kor 1,20).
 8. U Kristu, postižemo pravednost, mudrost, posvećenje i otkupljenje (usp. Rim 4,10; 1 Kor 1,30; 2 Kor 5,21; Ef 1,7).
 9. U Kristu, naše tijelo postaje hram Duha Svetoga (usp. 1 Kor 6,19; 1 Iv 3,24 i 4,13).
 10. U Kristu, naš je život skriven u njegovu životu (usp. Ps 17,8; 1 Kor 1,8; Kol 3,3-4).
 11. U Kristu, imamo udjela u njegovoj slavnoj baštini (usp. Rim 8,17; Ef 1,3.11.18; Kol 1,12-13).
 12. U Kristu, odgovaramo na uzvišenost kršćanskoga poziva i ostvarujemo svetost života (usp. Ef 2,6.10; Ef 3,11; Fil 3,14; 2 Tim 1,9; 1 Pt 2,9).
 13. U Kristu, Otac nas potpuno prihvaća i ljubi (usp. Rim 8,39; Ef 1,4-6; 1 Iv 5,14).
 14. U Kristu, imamo vječni život (usp. 1 Iv 5,20).
 15. U Kristu, imamo čvrst i siguran temelj života (usp. Mt 7, 24; Ef 1,13; Kol 2,7).
 16. U Kristu, preobražavamo se u Isusa, postajemo njemu slični (usp. 2 Kor 3,18; Fil 1,6).
 17. U Kristu, postajemo zajedničari njegove božanske naravi (usp. 2 Pt 1,4).
 18. U Kristu su nam dostupna sva bogatstva mudrosti i spoznaje (usp. Kol 2,3).
 19. U Kristu prebiva sva punina božanstva (usp. 2 Kor 5,19; Kol 1,19; Kol 2,9).
 20. U Kristu, svi smo pomireni i povezani u jedno Tijelo (usp. Rim 12,5; Ef 2,13-14).
 21. U Kristu, mi smo pobjednici (usp. Rim 8,37; 2 Kor 2,14; 2 Kor 12,9).

 

Dakle, kad smo u Krista ucijepljeni, kad smo na njega nakalemljeni, kad smo u njega uglavljeni, kad smo na njemu utemeljeni, onda smo uistinu vjernici, onda smo istinski kršćani. Samo u Isusu nalazimo smisao i ispunjenje svoga života. Njegova božanska snaga ispunjava nas svime što nam je potrebno za život i pobožnost (usp. 2 Pt 1,3). Duh Sveti nas ispunjava darovima, ukrašava i pomlađuje nam život karizmama, zadovoljava naše najdublje potrebe za smislom i ostvaruje u nama Očev plan za naš život. Kad smo u Kristu, onda nam ništa ne nedostaje. Kad imamo Krista, imamo sve. Zato, kao Kristovi učenici, možemo klicati s Davidom: Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim. Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?(Ps 27,1). Također s Pavlom možemo hrabro govoriti: Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda neće sve darovati? (Rim 8,31-32). I na koncu, poslušajmo ohrabrujuće riječi ljubljenog apostola Ivana: Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu (1 Iv 4, 4).