Početna stranica » Sjedinjenost i vjernost uporišta su braka

Sjedinjenost i vjernost uporišta su braka

108 pregleda

Prigodom otvaranja sudske godine u središtu govora pape Franje s dužnosnicima, odvjetnicima i sudionicima Apostolskoga suda Rimske rote bio je sakrament ženidbe

U društvu u kojemu je sve veći val sekularizacije, katolički vjernici teško svjedoče stil života koji je u skladu s evanđeljem, pa i što se tiče sakramenta ženidbe – krećući od te misli papa Franjo je, govoreći članovima Rimske rote koje je primio u audijenciju, istaknuo da Crkva treba jednodušno djelovati kako bi pružala odgovarajuću duhovnu i pastoralnu potporu.

Sjedinjenost i vjernost
Sjedinjenost i vjernost, dva su bitna uporišta, ne samo teologije i kanonskoga ženidbenoga prava, nego još više same bîti Kristove Crkve – napomenuo je Papa te dodao – kako bi ta dva bračna dobra bila pravne obveze svakoga bračnog saveza u Kristu, trebaju biti epifanija krsne vjere. Da bi bila valjano sklopljena, ženidba zahtijeva da se u oboje zaručnika uspostavi potpuno jedinstvo i sklad s drugim kako bi, kroz uzajamnu razmjenu njihovih ljudskih, moralnih i duhovnih bogatstava – gotovo kao kod povezanih posuda – dvoje supružnika postalo samo jedno. Brak zahtijeva također obvezu vjernosti, koja obuhvaća cijeli život – upozorio je Sveti Otac, prenosi Vatican News

Vjernost je dar
Bračni par koji svoj brak živi u nesebičnom sjedinjenju i u vjernoj ljubavi, dragocjena su pastoralna pomoć Crkvi – primijetio je Papa. Supružnici koji žive sjedinjeni i u vjernosti, dobro odražavaju sliku i priliku Božju. To je dobra vijest; vjernost je moguća jer je ona dar kod bračnoga para kao i kod svećenika. To je vijest – dodao je – koja bi trebala učiniti jačom i utješnom također vjernu službu punu evanđeoske ljubavi biskupā i svećenikā.

Priprava za brak
Jedinstvo i vjernost treba budućim supružnicima prikazati na odgovarajući način, ali – upozorio je Papa – potrebno je i pastoralno djelovanje Crkve. Za praćenje obitelji u različitim razdobljima njezina oblikovanja i razvoja, nužna je priprava za brak koja mora biti daljnja, bliža i stalna.

Bračna formacija
Glavni su nositelji bračne formacije pastiri – istaknuo je Sveti Otac te dodao da je ipak potrebno uključiti crkvene zajednice u njihovim različitim sastavnicama, koje su suodgovorne za taj pastoral, i to pod vodstvom dijecezanskoga biskupa i župnika. Glavnoj se odgovornosti pastira, dakle, pridružuje aktivno sudjelovanje zajednice u promicanju braka i u pratnji obitelji uz duhovnu i formativnu potporu – napomenuo je Papa.

Bračne karizme
Spomenuvši iskustvo svetoga bračnog para Akvile i Priscile, koji su bili među najvjernijim suputnicima u poslanju svetoga Pavla, papa Franjo je uputio poseban poticaj: Molimo Duha Svetoga da i danas Crkvi podari svećenike koji su sposobni cijeniti i vrjednovati karizme supružnikā čvrste vjere i apostolskoga duha poput Akvile i Priscile“.

Pastoralna skrb
Na kraju, Sveti je Otac podsjetio da su brojna sredstva u stalnoj i trajnoj pastoralnoj brizi Crkve za dobro braka i obitelji, te među njima posebno spomenuo prianjanje uz Riječ Božju, posebice kroz lectio divina; zatim katehetske susrete; uključivanje u slavlje sakramenata, posebno euharistije; duhovne razgovore i vodstvo; te sudjelovanje u obiteljskim skupinama i u karitativnim službama.