Početna stranica » s. M. Julijana Djaković: Iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu

s. M. Julijana Djaković: Iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu

182 pregleda

Svagdanjim sudjelovanjem u životu Kristove putujuće Crkve, svojim poniznim hodom, snagom Božje milosti pozvani smo ustrajati u težnji i spremnom koračanju proslavljenoj Crkvi u nebu. Neka nam na putu svetosti pomognu svi sveti koji su otišli pred nama u vječnost kao primjeri i, zaogrnuti Božjom milošću, svjedoci osvajanja kraljevstva nebeskoga.

Sestra M. Julijana (Mirjana) Djaković rođena je 20. rujna 1956. u Gornjoj Borovici, Vareš. U Družbu sestara milosrdnica primljena je 5. kolovoza 1973. Kanonski novicijat započela je 14. kolovoza 1974. Prve redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1975., a doživotne 15. kolovoza 1980. godine.

Nakon položenih prvih zavjeta pohađa Katehetski institut u Sarajevu i postiže zvanje katehistice. Potom upisuje studij crkvene glazbe na Glazbenom institutu pri KBF-u u Zagrebu i postaje diplomirani crkveni glazbenik. Nakon uspješno završenoga četverogodišnjeg studija vraća se u provincijalnu kuću gdje preuzima službu orguljašice u samostanu, u crkvi sv. Vinka i na župi Stup gdje je djelovala i kao katehistica. Istovremeno predaje crkvenu glazbu na Katehetskom institutu sve do 1987. kad je poslana na studij misiologije na Papinsko sveučilište Urbaniana u Rimu gdje postiže magisterij iz misijske znanosti.

Po završetku studija radi kao orguljašica i katehistica na župama u Presnačama i Banjoj Luci. Godine 1995. odlazi u Bugarsku i djeluje u župskom apostolatu pomažući malobrojnim sestrama Bugarkama koje su uspjele preživjeti vrijeme komunizma. Vrši i službu tajnice Bugarske delegature. Nakon nešto više od šest godina se vraća u svoju matičnu Provinciju, točnije u Livno, gdje kao orguljašica i katehistica djeluje do 2016. Od 2010. godine vrši službu predstojnice sestarske zajednice u Livnu, a 2013. imenovana je za prvu savjetnicu i zamjenicu provincijalne poglavarice Provincije Majke Divne, Sarajevo. Imenovana je za provincijalnu glavaricu 2016. g.

Sestre milosrdnice ili punim imenom Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, osnovane su 1633. godine u Parizu. Ispričajte nam kako je družba nastala i što je karizma sestara milosrdnica?

Družba sestara milosrdnica nastala je davne 1633. godine u Parizu. Ustanovio ju je sveti Vinko Paulski u suradnji s Lujzom de Marillac, udovicom koja je svoj život željela posvetiti najbjednijima i najsiromašnijima. Kako je uopće Lujza došla do te spoznaje, odgovor nalazimo u svećeniku Vinku.

Vinko je Krista prepoznao u liku najsiromašnijih, napuštenih, bolesnih, nemoćnih, osamljenih, neukih. Shvatio je da sve što njima učini, učinio je Kristu. Budući da nije mogao sam svima pomoći, organizirao je pružanje pomoći potrebnima uključujući bogate gospođe onoga vremena. Međutim, kako se one nisu snalaze u tom poslu, darivale su Vinka svojim sredstvima kojima se on služio.

Lujza, u traganju za svojim samoostvarenjem, susreće Vinka i pridružuje mu se u službi potrebnih. Bog je učinio da njihovo sebedarje naiđe na razumijevanje kod siromašnih seoskih djevojka koje im se pridružuju i koje se u potpunosti  posvećuju karitativnim djelima. To je bio milosni poticaj koji je usmjerio Vinka na organizirano djelovanje u dva smjera a koji traje sve do današnjih dana. Jedan smjer je pomoć bolesnima, zapuštenima i osamljenima, a drugi poučavanje i odgajanje neukih. Danas to nazivamo zdravstvena, socijalno-karitativna i odgojno-prosvjetna djelatnost. Dakle, u suradnji s Lujzom Vinko je tu djelatnost povjerio siromašnim djevojkama koje su se stavile na raspolaganje u službi potrebnih. Tako je započela karitativna djelotvornost sestara milosrdnica. Zato tijekom cijele naše povijesti možemo vidjeti sestre milosrdnice u bolnicama, staračkim domovima, patronažnoj službi te odgojno-prosvjetnoj djelatnosti.

U novije vrijeme sestre rade i s osobama s teškoćama u razvoju. Za njih organiziraju razne programe, hodočašća, izlete i druženja. Ovdje bih dodala da su sestre… (…)


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš pretplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i [email protected]