Početna stranica » Ptice u životu ljudi iz Biblije

Ptice u životu ljudi iz Biblije

1,3K pregleda

Ptice se spominju na samom početku Svetog pisma, i na samom početku stvaranja zemlje i svijeta. Knjiga Postanka odmah na početku ističe: I reče Bog: 'Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!' I bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.

Ovaj čin stvaranja ptica, prema biblijskom izvještaju dogodio se petog dana. Sveta Zemlja je zbog svog jedinstvenog položaja, a to je veza Europe, Azije i Afrike, kao i zbog svoje zemljopisne raznolikosti (spoj mora, jezera, brda, ravnica, pustinje), plodno područje za nastanjivanje raznih vrsta ptica. U Palestini se može naći preko 150 različitih vrsta ptica, to jest ptica koje se gnijezde na tom području, a uz to i puno ptica koje se ondje zaustavljaju tijekom migracije ptica, bilo da idu s juga ili na jug. Broj različitih ptičjih vrsta koje se tijekom godine mogu naći u Izraelu tako se penje do 380.

Različite riječi za ptice

Govoreći o pticama u Svetom pismu, opet treba naglasiti da je značenje pojedinih hebrejskih, aramejskih i grčkih riječi nejasno, to jest da se određene riječi koje se odnose na ptice različito prevode u današnjim prijevodima Svetog pisma. Njihovo točno značenje i poistovjećenje s današnjim pticama nije uvijek moguće. Ponekad nema dovoljno informacija o pticama, ponekad su riječi jako općenite pa se značenje ne može sa stopostotnom sigurnošću odrediti. Ipak, pomno proučavanje riječi, uz kontekst u kojem se dotična riječ pojavljuje, kao i razumijevanje današnje ptičje populacije te njihovih ekoloških staništa, pomažu da se za velik dio riječi može utvrditi o kojim se pticama radi. No, određeni problem postoji, i s tim treba računati kad se gleda biblijska konkordancija. Tako se recimo čaplja u Bibliji Kršćanske sadašnjosti spominje 5 puta (Lev 11,19; Pnz 14,18; Ps 102,7; Iz 34,11; Sef 2,14) dok se u Šarićevu prijevodu kod Iz 34,11 ne koristi riječ čaplja, nego pelikan. To treba imati na umu kad se prave usporedbe koliko se koja ptica spominje u Bibliji. Riječju čaplja se prevode različite hebrejske riječi, poput ʾănāpāh ili qipōḏ, koja se ponekad prevodi i kao sova. Sve to treba imati na umu kad se govori o pticama, budući da se u Svetom pismu koristi oko 60 riječi na preko 200 mjesta u Bibliji, koje se odnose na ptice općenito ili na određenu vrstu ptica. Novi zavjet pak sadrži devet različitih grčkih riječi za ptice, a te riječi se pojavljuju u 47 novozavjetnih ulomaka. Zanimljivo je uočiti da se od devet novozavjetnih riječi za različite vrste ptice, osam vrsta ptica već spominje u Starom zavjetu, tako da Novi zavjet donosi samo jednu novu pticu u biblijski tekst koja nije bila poznata u Starom zavjetu.

Zanimljiva je odredba koju donosi Pnz 22,6-7 a odnosi se na ptice. Tu se ističe da je zabranjeno ubiti pticu majku koja sjedi u gnijezdu na svojim ptićima. Majku ptice se mora pustiti, a ptići ili jaja mogu se uzeti

Određene ptice koje se spominju u Svetom pismu su u određenom vremenu pripitomljene i koristile su se za hranu. Tako su se kokoši u Palestini najvjerojatnije pojavile oko 1400 godina prije Krista i od tada se koriste za hranu. Od ostalih pripitomljenih ptica, ili ptica koje su se koristile za hranu, Biblija spominje goluba (heb. yônâ), grlicu (tôr), gusku i patku (barburîm), jarebicu (qōrēʾ), prepelicu (śĕlāw), lastavicu (dĕrôr), čiopu (sîs).

Simboli duhovnog stanja

Ptice su biblijski ljudi koristili u različite svrhe. Jedna od stvari za što su ptice bile korištene jest žrtvovanje, posebno u slučajevima kad nisu bile dostupne druge prikladne životinje za žrtvu. Mogućnost zamjene ptica umjesto životinja za žrtvu paljenicu daje Lev 5,7-10. Ptice je moguće prinijeti i za žrtvu okajnicu ili prinosnicu (usp.: Br 6,10; Lev 5,7.11-12; 12,6-8; 14,10.19-22.30-31; 15,13-15.29-30). Žrtvovanje ptice umjesto druge životinje određivana je na temelju socijalnog i ekonomskog stanja dotične osobe. Naravno, kao što je slučaj s drugim životinjama, tako je bilo i ptica koje su prikladne za žrtvu i onih koje nisu prikladne, tj. bilo je čistih i nečistih ptica za žrtvu. Uvrštavanje u jednu ili drugu kategoriju ovisilo je o tomu čime se ptica hranila. Nečiste ptice su bile one koje su se hranile mesom, a čiste ptice su one koje su se hranile žitaricama i sjemenjem (usp.: Lev 11,13-21). Ptice koje su bile prikladne za žrtvu uključivale su goluba, grlicu, jarebicu, prepelicu, ptice vrapčarke, mlade ptice. A ptice koje nisu bile prikladne za žrtvu su bile prije svega ptice grabljivice i lešinarke. Radilo se o pticama koje su se hranile na otpadu, jele smeće, leševe, izmet, te je razumljiva zabrana za navedenih skoro 20 vrsta ptica: Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba, tetrijeba, sokola bilo koje vrste; gavrana bilo koje vrste; noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste; sove, jejine i labuda; pelikana, bijelog strvinara i gnjurca; rode, čaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša (Pnz 14,11-18; usp.: Lev 11,13-19 koji spominje i lastavice, gnjurce, sovu ušaru i droplju). Zbog načina svoje ishrane mogli su biti prijenosnici bolesti, te je i to mogući razlog zabrane njihove uporabe, kao i činjenica da su mogli doći do ljudskih leševa i krvi (što se u židovstvu smatralo nečistim).

Kad govore o pticama, biblijski pisci ih često koriste kao simbole da bi opisali određena duhovna stanja. Tako se recimo zajednica vjernika povezuje sa grlicom (Ps 74,19), da bi se ukazalo na ranjivost i nježnost zajednice. Ili na drugom mjestu se koristi slika orla kao simbola uzdizanja u visine, te se na taj način poziva čovjeka da i on stremi visinama, to jest Bogu (usp.: Izr 23,5). Isus pravi usporedbu s pticama kad govori o zabrinutosti (Mt 6,26) ili kad govori o vrijednosti (Lk 12,6-7.24).

Zanimljiva je odredba koju donosi Pnz 22,6-7 a odnosi se na ptice. Tu se ističe da je zabranjeno ubiti pticu majku koja sjedi u gnijezdu na svojim ptićima. Majku ptice se mora pustiti, a ptići ili jaja mogu se uzeti: Ako putem naiđeš na ptičje gnijezdo sa ptićima ili s jajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude ležala sa ptićima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa ptićima: pusti majku na slobodu, a ptiće uzmi. Tako ćeš imati sreću i dug život (Pnz 22,6-7).

Najčeš­će spominjane ptice u Svetom pismu su sljedeće: čaplja (Iz 34,11; Sef 2,14), noj (Lev 11,16; Job 30,29), pijetao (Mt 26,34.74-75; Job 38,36; Izr 30,31), gnjurac (kormoran) (Lev 11,17), ždral (Jr 8,7), gavran (Lev 11,15; Post 8,7; Lk 12,24), orao (Izl 19,4; Lk 17,37; Otk 4,7), sokol (Pnz 14,13), ugojena perad (guske i patke) (1 Kr 5,3), kobac (Lev 11,16), pupavac (ptica selica s kukmom na glavi) (Lev 11,19), labud (Lev 11,18), jastreb (Lev 11,13), sova (Lev 11,17; Iz 34,11), ćuk (Ps 102,7), jarebica (1 Sam 26,20), prepelica (Ps 105,40), pelikan (Lev 11,18), vrabac (Lk 12,6), roda (Lev 11,19), lastavica (Izr 26,2), grlica (Lev 5,7).