Početna stranica » Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava

137 pregleda

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima”, određuje prvi član deklaracije UN-a

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je 1948. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaracija o ljudskim pravima. Deklaracijom je prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Bilo je to jedno od prvih velikih postignuća tek osnovanog UN-a. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine diljem svijeta.

Dan se uobičajeno obilježava političkim konferencijama i sastancima na visokoj razini, kao i kulturnim događanjima i izložbama posvećenim ljudskim pravima. Osim toga na ovaj dan se tradicionalno dodjeljuje Nobelova nagrada za mir, kao i petogodišnja UN-ova nagrada za ljudska prava. Europski parlament na ovaj dan dodjeljuje godišnju nagradu Saharov pojedincima i organizacijama koje su posvetile život obrani ljudskih prava i sloboda. I međunarodna organizacija Reporteri bez granica dodjeljuje na ovaj dan svoju nagradu za ljudska prava. Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava također organiziraju posebna događanja kojima obilježavaju ovaj dan. Organizacije za ljudska prava poput Amnesty International koriste ovaj dan svake godine kako bi kritički sagledale situaciju s ljudskim pravima diljem svijeta i upozorile na trenutna žarišta.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima”, određuje prvi član deklaracije. Ljudska prava stječe svaka osoba bez obzira na rasu, vjeru i kulturu. Poštovanjem vlastitog dostojanstva učimo poštovati dostojanstvo druge osobe. Važno je shvatiti i prihvatiti kako nas drugačije ne umanjuje niti ugrožava, već upotpunjuje. Stvoreni smo na sliku Onoga koji je udahnuo život u svako stvorenje, prema tome, svatko od nas Njegov je odraz na zemlji.