Početna stranica » Kristovo poslanje u jednoj riječi

Kristovo poslanje u jednoj riječi

269 pregleda

Među mnogim izvještajima o čudima koje je Isus učinio, a koji su zabilježeni u Novom zavjetu, posebno se pamti ozdravljenje gluhog čovjeka koje čitamo u evanđelju po Marku u 7. poglavlju. Zapovijedajući „effata” – to jest, „otvori se” – Isus sažima svoje spasiteljsko poslanje.

Evanđelje prepričava: „Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« – to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.” (Marko 7, 34-35).

Djela našega Gospodina su tako promišljena. Prvo primjećujemo kako Isus povlači čovjeka u stranu. U njihovom susretu postoji intimnost. Ovo ozdravljenje je trenutak u kojemu je Gospodin prisutan samo ovom čovjeku. Zatim primjećujemo kako Krist dodiruje uši i jezik čovjeka kojeg ozdravlja. Isus djeluje izravno na one koje liječi.

Konačno – i to je možda razlog zašto je prizor tako nezaboravan – Krist daje jasnu zapovijed. „Efata! Otvori se!”, zapovijeda Isus. Ova posebna sirijska (ili, prema nekim znanstvenicima, možda aramejska) riječ, ephhatha, sažima djelo Kristove službe. Došao je otvoriti.

Krist otvara nebesa

U evanđeoskim izvještajima o Gospodinovom krštenju čitamo: „Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.” (Matej 3, 16). Po milosti krštenja Gospodin izlijeva darove neba. Isus nam po sakramentima otvara vrata raja.

Isus otvara svitak

Nakon krštenja, Gospodin je započeo svoju javnu službu. Lukino evanđelje kaže: „dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu svitak Knjige proroka Izaije. On razvije svitak…” (Luka 4,16-17). Krist je otvorio svitak i ispunio učenje proročanstva koje je pročitao. Kasnije u Lukinom evanđelju, dok je hodao s učenicima u Emaus na dan uskrsnuća, Isus otvara Sveto pismo. Kristov život i služba ispunjavaju sva proročanstva i čuda izraelske povijesti.

Naš blagoslovljeni Gospodin otvara oči

U čudesnom ozdravljenju zabilježenom u Ivanovu evanđelju, čudu sličnom otvaranju ušiju gluhog čovjeka iz evanđelja po Marku, Isus ozdravlja vid slijepcu. „To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik«. Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.” (Ivan 9,6-7).

Čovjek rođen slijep mogao je vidjeti. Učinivši ovo čudo, naš je Gospodin otvorio oči svjedocima čuda da vide Sina Božjega. Otvaranje očiju prema Kristovoj osobi u oštroj je suprotnosti s onima koji ne mogu vidjeti tko je Krist.

Isus otvara grob

Kada njegov prijatelj Lazar umire, dolazi Isus i zapovijeda okupljenima da otvore grob. „Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!«” (Ivan 11,43-44). Ovo začuđujuće čudo nagovijestilo je Kristovo vlastito uskrsnuće; njegova pobjeda nad smrću. Krist je otvorio svoj grob i ispunio Ezekielovo proročanstvo: „Zato prorokuj i reci im. Ovako govori Jahve Gospod: ‘Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu” (Ezekiel 37,12).

Otvaranje umova i srca

Fizička izolacija, razdvajanje, bez sumnje uzrokovano zatvaranjem ušiju gluhog čovjeka, simbol je dubljeg zatvaranja, veće patnje. Papa Benedikt XVI. kaže: „Postoji unutarnje zatvaranje, koje pokriva najdublju srž osobe, ono što Biblija naziva ‘srcem’. To je ono što je Isus došao „otvoriti”, osloboditi, omogućiti nam da u potpunosti živimo svoj odnos s Bogom i drugima.” Isusov zahvat mijenja horizont naše sudbine, otvarajući nas prema visinama Božje ljubavi.

Papa Benedikt objašnjava: „Ova mala riječ, „Efata – otvori se”, sažima cjelokupno Kristovo poslanje. Postao je čovjekom da bi čovjek, koji se grijehom učinio iznutra gluhim i nijemim, mogao čuti Božji glas, glas ljubavi koji govori njegovom srcu, i kako bi čovjeka naučio govoriti jezikom ljubavi, naučio ga komunicirati s Bogom i s drugima”. Krist nas oslobađa od okova grijeha, od ropstva tame, i čini nas slobodnima da slušamo i govorimo o slavi Božje milosti, prenosi Aleteia.