Početna stranica » Fratarski kuhar

Fratarski kuhar

221 pregleda

Čujte, oče gvardijane, gdje je sredina svijeta? Kuhar se nije zbunio nego mu odgovori: – Točno tu gdje ja stojim. Ako ne vjerujete dajte izmjeriti.

Kada su Turci nadjačali carsku vojsku, nisu znali što bi s fra¬trima. Najprije su ih htjeli protjerati, ali kada su čuli da su to pametni i školovani ljudi, pomislili su da bi im mogli biti od koristi. Da bi se u to uvjerio, sam turski sultan pozove pred sebe jednog gvardijana kako bi mu postavio nekoliko pitanja. Ako bi ovaj znao na sva pitanja odgovoriti, fratri bi ostali u njegovu kraljevstvu, a ako ne, morali bi ga napustiti. Gvardijan je, međutim, pobjegao bojeći se turske sile, pa su u samostanu ostali samo obični fratri od kojih se nijedan nije ufao stupiti pred turskog cara. Tu se nalazio i fratarski kuhar, koji je ovim drugim fratrima rekao:

– Ako se vi ne ufate ići, pustite mene. Bit će manja šteta.
Fratri su to jedva dočekali, obukli ga u novu fratarsku halju i poslali sultanu.
Sultan ga najprije pogleda, a onda mu postavi prvo pitanje:
– Čujte, oče gvardijane, gdje je sredina svijeta?
Kuhar se nije zbunio nego mu odgovori:
– Točno tu gdje ja stojim. Ako ne vjerujete dajte izmjeriti.
Drugi dan sultan postavi kuharu drugo pitanje:
– Recite vi meni, oče gvardijane, što Bog na nebu radi?
Kuhar mu odgovori:
– Iz vašeg šatora se to ne može dobro vidjeti, pođimo van.
Kako je poznato da car nikamo ne ide pješice, osim na jedno mjesto, pa se zato i kaže:
– Idem kuda i car pješice, obojica zajahaše. Car na lijepog konja, a fratarski kuhar na magarca pa odoše dalje u polje. Kuhar gleda, gleda, ali ništa nije mogao vidjeti. A onda reče:
– Gospon cesar, ja sam malo prenisko. Biste li vi htjeli sjesti na magarca, a ja na vašega konja, možda bih nešto vidio?
Sultan pristane i oni se zamijene. Sada kuhar opet gleda, gleda, a onda reče:
– Gospon car, Bog se čudi kako to da fratar sjedi na lijepom konju, a turski car na magarcu.
Treći dan postavi sultan fratarskom kuharu, još misleći da je on gvardijan, i treće pitanje:
– Oče gvardijane, vi mi morate reći što ja sada mislim!
– Eh dragi moj care, vi mislite da razgovarate s ocem gvardijanom, a ja sam jedan obični fratarski kuhar.
Onda si sultan pomisli:– Ako je taj kuhar tako pametan, kakav je tek gvardijan. Takvi su svakome dobro došli, i odluči da fratri ostanu u njegovom carstvu. Kuhara dobro nagradi i otpusti ga u njegov samostan.