Početna stranica » Zapreka krvnoga srodstva

Zapreka krvnoga srodstva

132 pregleda

Pojam krvnoga srodstva je nešto s čime se susrećemo u svakodnevici, najčešće kada krenu obiteljske priče o bližoj i daljnjoj rodbini. Tada se pokušava odrediti i stupanj (koljeno) krvnoga srodstva, odnosno vidjeti na koji način ta krvna veza postoji među srodnicima.

Dobro je da čovjek poznaje svoje korijene, ali i širu rodbinu, naročito kada se radi o tomu da se izbjegne ženidba između bliskih rođaka. Stoga i u Zakoniku Katoličke Crkve postoji točno definirana zapreka krvnoga srodstva koja u kanonu 1091 § 1 i 2 kaže da je u ravnoj liniji krvnoga srodstva nevaljana ženidba među svim precima i potomcima, bilo zakonitim bilo naravnim, dok je u pobočnoj liniji nevaljana sve do četvrtoga koljena uključivo. Možda će se nekima ova odredba učiniti preblizu, ali treba napomenuti da uvijek postoji i moralna obveza napominjati ljudima da što je stupanjska udaljenost osoba od zajedničkoga korijena veća, to je bolje za zdravlje potomstva. Time se izbjegava mogućnost spajanja iste krvi koja može imati za posljedicu genetsku deformaciju potomstva.

Zakon je ovdje sasvim jasan i precizan te se isključuje svaka mogućnost dvojbe. Najčešći problemi koji se javljaju kod ovoga kanona nastaju u trenutku njegove primjene na konkretnim slučajevima, tj. onda kada ljudi sami pokušavaju izračunati stupanj krvnoga srodstva. Naime, u narodu postoji „više oblika” računanja krvnoga srodstva koji se temelje na nekim predajama i na logici narodnoga mentaliteta koji često nisu ni izbliza u skladu s crkvenim računanjem koji se još naziva i rimskim (ZKP – 1983).

Računanje krvnoga srodstva

Da bi ova crkvena zapreka bila jasnija, a samim time da bi pojam krvnoga srodstva i njegovo računanje bilo ispravno shvaćeno, potrebno je vidjeti što Crkva naziva srodstvom, kako se ono uistinu računa i po kojim pravilima. Odmah treba napomenuti da se pravilo po kojemu se računa krvno srodstvo ne temelji na ženidbi, nego na rađanju općenito bez obzira radi li se o zakonitoj ili nezakonitoj, valjanoj ili nevaljanoj ženidbi. Što je onda srodstvo? Srodstvo je odnos između dviju ili više osoba zasnovan na međusobnoj vezi koja može biti: biološke prirode i temelji se na krvnoj vezi, zatim sociološke prirode koja se naziva tazbinsko srodstvo ili svojta, a nastaje iz valjane ženidbe između muža i ženinih krvnih srodnika i između žene i muževih krvnih srodnika i pravne prirode koja se temelji na činjenici zakonskoga posvojenja.

Krvno srodstvo je krvna veza koja postoji između osoba koje potječu jedna od druge ili imaju zajednički korijen, a ne potječu jedna od druge. Njegovo se računanje vrši po linijama (lozama) i stupnjevima (koljenima).


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš preplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i pretplata@svjetlorijeci.