suprug

A koji je to najbolji mogući način? Onaj vođen ljubavlju i poštivanjem 10 zapovijedi za supruga i oca koje prenosi …