Početna stranica » prvi redovnički zavjeti

prvi redovnički zavjeti

Za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu: Fra Toni Divković (Župa sv. Franje Asiškoga – Šikara) Za Hercegovačku franjevačku provinciju: Fra Ivan …