poziv

Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata je izrazito važan i izazovan za njih same kao i za njihove pretpostavljene. No, prije …