Početna stranica » fra Petar Komljenović

fra Petar Komljenović

U Marienthal su došli i vjernici Hrvatske katoličke misije Ludwigshafen koju predvodi fra Slavko Antunović te vjernici Hrvatske katoličke misije …