Početna stranica » Donji Svilaj

Donji Svilaj

Svoju dijamantnu misu – 60 godina misništva pod geslom “Milostiv je i milosrdan Gospodin!” (Ps 145) pa strpljivo čeka da …