REDAKCIJA
033 726 200

Glavni urednik

Fra Janko Ćuro

Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, Canterburyju i Londonu gdje je stekao Postgraduate Diploma in Pastoral Theology na Heythrop Collegeu.

Dugogodišnji je autor, urednik i voditelj radijskih emisija Bosna Srebrena, Svjetlo riječi i Knjiga Svjetla riječi (2000. – 2006.). Bio je član Uredničkog vijeća i redakcije Svjetla riječi (2002. – 2006.), a urednik provincijske web stranice i provincijskog glasila Bosna Srebrena (2009. – 2012.). Od 2012. ravnatelj je FMC Svjetlo riječi, a glavni urednik revije je od rujna 2016.

033 726 200

Novinar

Anamarija Ćuro

Osnovnu školu završila u Zagrebu, Opću gimnaziju u Ivanić Gradu a školovanje nastavila u Sarajevu na Pedagoškom fakultetu na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju.  U sklopu organizacije World Vision vodila radionice za djecu na temu  Životne vještine kao ključni preduvjet za kvalitetnije odrastanje i mladost. Prošla dva modula nenasilne komunikacije u sklopu udruge RAND te volontirala na Radio Mariji.
U FMC Svjetlo riječi je zaposlena od listopada 2020.

033 726 200

Marketing

Monika Galić

Srednju školu završila je u Kiseljaku. 2017. godine je upisala studij međunarodnih odnosa i diplomacije i 2020. godine stekla titulu prvostupnice. Školovanje je nastavila na diplomskom studiju sigurnosti i mira. Kao vršnjački edukator na projektima koje realizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II” vodila je radionice na temu govora mržnje i vršnjačkog nasilja, te sportsko-edukativne radionice za djecu bez roditeljskog staranja. U FMC Svjetlo riječi je zaposlena od listopada 2021. godine.

033 726 200

Komercijalist

Emil Perković

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Uposlen je u FMC Svjetlo riječi od 2001. godine na komercijalnim poslovima te poslovima vezanim za pretplatu i distribuciju knjiga i revije Svjetlo riječi.

Lektorica i suradnica

Ana Papić

Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Livnu. Zvanje magistar hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti stekla je 2012. godine. Slušajući kolegij Hrvatska usmena književnost na drugoj godini studija, započela je njezina ljubav prema tradicijskoj kulturnoj baštini. Na tu temu je obranila završni rad Etno-filološka baština u suvremenoj etnografiji livanjskoga kraja te diplomski rad Livanjska vjerska usmena lirika.  Objavljuje stručne radove na temu tradicijske kulture.

Od 2014. godine u reviji Svjetlo riječi uređuje rubriku Tragom narodne baštine te surađuje u Kalendaru sv. Ante.

033 726 200

Grafički urednik

Lorko Kalaš

Svoj put kroz tiskane medije započeo je davne 1995. godine. Radio je na mnogim projektima vezanim za tiskovine, knjige, publikacije, letke, plakate, itd. Surađivao je sa poznatim autorima na uređivanju njihovih materijala, kao i s klijentima: PharmaSwiss, Berlin Chemie, Pfizer, Vijeće Europe, Collegium Artisticum, ANU BiH, Kamerni Teatar 55, Međureligijski Institut u BiH, Konrad Adenauer Stitftung, Friedrich Naumann Stiftung, BIRN, Springfield, Orsay, Sportina...

Suradnju sa FMC Svjetlo riječi započinje 2015. gdje grafički oblikuje različite publikacije za potrebe FMC-a.