Početna stranica » Kada su pape nosile krune

Kada su pape nosile krune

238 pregleda

Posljednji papa koji je nosio papinsku krunu bio je sveti Pavao VI. Ovaj povijesni simbol papinstva sada se nalazi u Nacionalnom svetištu Bezgrešnoga začeća u Washingtonu, DC. Zbog starosti samoga predmeta, dekorativni efekt je više nalik bodljikavoj žici nego dijamantnim obrubima iz prošlosti.

Talijanski barokni slikar Guercino je na oltarnoj slici papinsku krunu drugačije predstavio – kao trostruku krunu. To je jedna od najdetaljnijih slika ovoga tipa u povijesti, a nalazi se u Nacionalnoj galeriji u Londonu. Jedini elementi koje Guercinova kruna ima zajedničko s onom zaista korištenom 1963. godine je što se sastoji od tri krune s križem na vrhu. Tri krune su položene jedna povrh druge, a tumače se na različite načine: označavaju Trojstvo, trostruku papinsku vlast (zakonodavnu, izvršnu i sudsku) ili su znak triju slojeva kraljevstva Božjega (vjernici na zemlji, duše u čistilištu i blaženi na nebu). Tri zlatne krune simboliziraju i Papino sveopće biskupstvo, njegovu vrhovnu vlast glede jurisdikcije i svjetovnu moć.

Kroz povijest su bile različitog dizajna, što se najprije odnosilo na težinu same krune. Pape su do Drugog vatikanskog sabora nosile krunu prigodom neliturgijskih slavlja, npr. prilikom proglašenja neke dogme ili proglašenja neke osobe svetom.

Papa Pavao VI. je napustio korištenje krune nakon Drugog vatikanskog sabora, odloživši je na oltar u bazilici sv. Petra, kao znak odricanja od ljudske slave i moći u skladu s obnovljenim duhom sabora. Najavljeno je da će kruna biti prodana, a dobiveni novac će se dati u dobrotvorne svrhe. Od tada nijedan papa nije nosio krunu, iako na to ima pravo.