Početna stranica » Još jedan „luđak” u Rimu

Još jedan „luđak” u Rimu

126 pregleda

Krš­ćanska tradicija, oslonjena na najstarija svjedo­čanstva, povezuje mučeničku smrt Petra i Pavla u Rimu. Petar je naglavačke raspet na križ, a Pavlu je odsječena glava. Ta čast pripala mu je kao rimskom građaninu.

Jedna stara legenda o dolasku Petra u Rim pripovije­da kako je Petar pošao u grad.

Na gradskim vratima stajala je vojnička straža i traži­la od svakog ulaznika da se predstavi i kaže tko je i s kak­vim ciljevima ide u Vječni grad. Kad je Petar došao pred stražara, vojnik ga je upitao: – Tko si i zašto ideš u Rim?

– Ribar sam i idem osvojiti Rim! – rekao je Petar.

– Kako ti, ribar, misliš osvojiti Rim? Jesi li loveći ri­bu stekao neko silno blago pa misliš kupiti potkupljive gra­đane?

– Nemam ništa osim ovog prekriženog štapa. (Petar je, naime, nosio križ u ruci.)

– Jesi li možda neki mudrac pa ćeš mudroš­ću pridobiti Rimljane? – pitao je vojnik dalje.

– Jedva znam čitati i to samo hebrejska i malo grč­kih slova – rekao je Petar.

– Da ti nisi uhoda nekog moćnog vojskovođe?

– Nisam. – odgovori skromno Petar.

– Pa čime onda misliš osvojiti Rim? – pita stražar dalje.

– Ovim križem!

Gleda ga stražar i mjeri od glave do pete. Sažali se nad njegovom naivnoš­ću pa ga pusti da uđe u grad dodavši: – Rim je i inače pun budala pa ne smeta ako bude još jedna luda više!

Danas na grobu dvojice luđaka za Krista stoje veličanstvene građevine – Bazilika sv. Petra i Bazilika sv. Pavla izvan zidina.