Početna stranica » Duhovna oprema i oružje – štit vjere

Duhovna oprema i oružje – štit vjere

239 pregleda

Hrabro i ponizno krenimo u duhovnu borbu koja je pred nama znajući da nas čeka neuveli vijenac slave na nebesima.

Štit rimskoga vojnika (scutum) pravljen je od slijepljenih komada drveta koji su prekrivali  kožom. Nije bio ravan, nego malo ispupčen da bi se lakše odbijale strijele. Bio je obrubljen metalnom oplatom koja mu je davala čvrstinu. Vojnik ga je držao za kožni remen s unutrašnje strane. U sredini štita s vanjske strane bila je metalna izbočina kojom je vojnik mogao udariti i raniti napadača. Zato je rimski štit bio ne samo obrambeno nego i napadačko oružje.

U Bibliji se na mnogo mjesta Božja zaštita uspoređuje s vojničkim štitom, posebno u psalmima (usp. Ps 7,10; 18,2.35; 28,7; 33,20). Psalmist kaže: Ti si ipak štit moj, Jahve, slavo moja, ti mi glavu podižeš (Ps 3,3). Apostol Pavao ističe da je vjera naš štit (usp. Ef 6,16). A vjera je povjerenje u Boga kojega ne vidimo i pouzdanje u njegovu objavljenu Riječ (usp. Heb 11,1). Zato, uzeti štit vjere u ruku znači prionuti uz Božju riječ kada dođu napadi Zloga, jer je svaka Božja riječ prokušana, ona je štit onima koji se u nj uzdaju (usp. Izr 30,5). Navedimo ovdje dva biblijska uzora čvrste i duboke vjere. Abraham, praotac svih pravovjernih, čvrsto je prianjao uz Božje obećanje da će imati veliko potomstvo čak i onda kad je bio spreman žrtvovati svoga jedinca Izaka jer je vjerovao da Bog može i mrtvoga Izaka vratiti u život (usp. Heb 11,19). Tako i Marija vjeruje u Božju poruku (preko anđela Gabriela) da će ostati djevica iako će roditi Mesiju, jer Bogu ništa nije nemoguće (usp. Lk 1,37-38).

Svaki vjernik se neminovno susreće s kušnjama i napastima u svome životu. Štit vjere je oružje koje nam Bog daje da se odupremo navalama Zloga. Za vrijeme napasti, zloduh će nas pokušati uvjeriti u laž da ćemo bolje proći ako prekršimo neku Božju zapovijed, odnosno ako sagriješimo. Recimo, zloduh će pokušati uvjeriti (preko misli, preko savjeta bližnjih) ženu ili djevojku s neželjenom trudnoćom da je za nju najbolje da se „očisti” jer to dijete ionako nije željeno. Ako se tada ne obrani štitom vjere, ta će trudnica počiniti smrtni grijeh ubojstva nevine osobe. Isto tako, u teškim situacijama, zloduh će pokušati ubaciti u naš um strah da bi nas odvratio od Isusa koji nam uvijek hoće i može pomoći. Ako zloduh uspije ubaciti u naš um sumnju u Boga, onda će nas privremeno pobijediti. Ali ako sile tame naiđu na čvrstu vjeru u nama, onda se one povlače poražene jer vjera naša jest ono što pobjeđuje svijet (usp. 1 Iv 5,4).

Učinkovitost našega štita vjere uvelike ovisi o našoj slici i shvaćanju Boga. Postoje prave i iskrivljene slike Boga. Pater Mijo Nikić navodi 10 krivih i 10 ispravnih slika Boga u svojoj knjizi Očima psihologa teologa. Stoga je važno da kroz molitvu i razmatranje Biblije pročišćujemo svoju sliku o Bogu, svoju vjeru u Boga, jer Bog je uvijek isti, on se ne mijenja (usp. Mal 3,6). Mi se mijenjamo, a Isus Krist je isti jučer, danas i uvijeke (usp. Heb 13,8).

Zato ne dopustimo da životne okolnosti, da javno mnijenje (preko masmedija) određuje kakvu ćemo imati sliku o Bogu. Naprotiv, budimo mudri i ponizni pa poslušajmo što Biblija kaže o Bogu, o nama, o svijetu. Redovito slušanje Riječi Božje hrani našu vjeru i daje nam snagu da činimo djela ljubavi i da se odupiremo Zlomu. Isus nas potiče: Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim (Mt 11,29).

Stoga, hrabro koristimo štit vjere, pouzdavajući se u svemogućega i milosrdnoga Oca i slušajući njegove zapovijedi, pa ćemo uspješno odbacivati od sebe sve vatrene strelice Zloga. Budimo svjesni svoga kršćanskoga dostojanstva jer smo otkupljeni dragocjenom krvlju Krista raspetoga i ispunjeni duhovnim darovima Krista uskrsloga. Hrabro i ponizno krenimo u duhovnu borbu koja je pred nama znajući da nas čeka neuveli vijenac slave na nebesima.