A onda?

117 pregleda

Svetom Filipu Neriju dolazilo je mnogo svijeta. Dolazili su mu sa svojim nevoljama i žalostima da bi od njega otišli utješeni. Posebno su ga voljeli mladi, jer im se znao približiti i s njima o svemu razgovarati. Njemu su mirno mogli otvoriti svoje srce.

Jednom zgodom došao mu je tako jedan njegov mladi prijatelj. S odličnim uspjehom završio je studij prava i došao je k svecu da mu to kaže.

Sveti Filip ga je slušao i gledao prijateljski. I kada je sve čuo, upitao ga je:

  • A sad?
  • A sad ću biti pravnik i napravit ću karijeru kao odvjetnik.
  • A onda?
  • A onda? Onda ću nastojati da od toga zbilja nešto čestito bude: nešto imetka, pa vlastita kuća…
  • I onda?
  • Onda? Onda ću potražiti svoju ženu, osnovat ću svoju obitelj, kako to već ide..
  • A onda?
  • Ja, onda, prečasni, onda je čovjek već pomalo star.
  • A onda? – Još jednom to uporno ‘A onda?’

Istom tada je mladić vidio kuda ga vodi sveti Filip i što mu želi reći.

  • Shvatio sam vas, oče, i drago mi je što ste mi to rekli.

Otišao je od njega sretniji nego što je došao k njemu. Postao je svjesniji da osim svega onog što nam može dati svijet i vrijeme, ima još jedan cilj kojemu se nezaustavljivo ide i za koji također treba nešto učiniti.