Početna stranica » Tiha je moja molitva

Tiha je moja molitva

520 pregleda

Kroz prostor i vrijeme klizne ono od jučer
Živim danas probuđena mirisom jutra
Mane i vrline u proljetno ruho obučem
Tiha je moja molitva za neko sutra

Bolni su zglobovi ruku koje tiho mole
Ispružene milosti Neba u nedjelju svetu
Svoj križ tiho nose, iako bremenit, život vole
Dušu tiho Nebu dižu u slobodnom letu

Moja je molitva svakodnevna, tiha
Zastanem i pogledam dublje u sebe
Kao voda protiče kroz uske kanjone stiha
U svakoj riječi, Bože, ćutim Tebe