voda

Pivo se u srednjem vijeku smatralo vrstom tekućeg kruha pogodnog i za redovnike i laike, te dijelom svakodnevne prehrane djece i …