uganda

Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve Ad gentes kaže da je „Crkva po svojoj naravi misionarska, jer potječe iz slanja Sina …